14. janúar 2009

Informacja dotyczaca zaklócen zajec szkolnych z powodu niepogody

Informacja dotycząca zakłóceń zajęć szkolnych z powodu niepogody.
W przypadku jeżeli , prognoza pogody przewiduje mocne wiatry i wichury na terenie Suðurnesja, Policja i służby cywilne będą czuwały nad bezpieczeństwem obywateli. Służby te będą współpracowały ze szkołami oraz ostrzegały obywateli w razie potrzeby.
Ważne jest, aby rodzice dzieci uczęszczających do szkół, obserwowali prognozę pogody i podejmowali samodzielnie decyzje w jaki sposób dziecko ma się udać do szkoły, zgodne z warunkami pogodowymi.
W gestii samych rodziców należy ocena czy dziecko należy odprowadzić czy też przyprowadzić ze szkoły; pomimo braku odgórnych zaleceń od dyżurujących służb. W przypadku jeżeli, rodzice stwierdzą, że ze względów pogodowych, wysyłanie dziecka do szkoły jest niebezpieczne , należy ten fakt zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły. Przypadek taki będzie traktowany jako zwykła nieobecność.
 W każdych warunkach pogodowych, szkoła pracuje normalnie i jest otwartym i bezpiecznym schronieniem dla dzieci.
 
  • Vogar
  • Saft
  • Heimili og skóli
  • Barnaheill
  • Mentor
  • Twinning School