Nemendaverndarráð

Nemendaverndarráð starfar samkvæmt reglugerð um grunnskóla. Hlutverk þess er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi heilsugæslu, náms­ráðgjöf og sérfræðiþjónustu. Starfsfólk skóla og foreldrar geta óskað eftir því við skólastjóra (eða fulltrúa hans í ráðinu) að mál nemenda eða nemendahópa í skólanum séu tekin fyrir. Málum skal vísað til nemendaverndarráðs á sérstökum tilvísanaeyðublöðum sem eru hjá deildarstjóra.

Hlutverk nemendaverndarráðs: Meginhlutverk nemendaverndarráðs er að gæta hagsmuna barna í skólanum, vernda þau og styðja með því að:

 • Taka við öllum tilvísunum vegna nemenda sem þurfa sérstakan stuðning eða aðstoð vegna líkamlegra, félagslegra og/eða sálrænna erfiðleika.
 • Samræma og samhæfa þjónustu skóla við nemendur sem eiga við náms- og/eða tilfinningalega örðugleika að etja.
 • Meta þörf nemenda fyrir greiningu sérfræðinga (sálfræðinga, talmeinafræðinga, sérkennara o.fl.) vegna náms-, tilfinninga- og/eða þroskavanda og samþykkja að gerð tilvísunar þar sem það á við.
 • Ræða málefni nemenda sem þarfnast sértækra úrræða eins og sjúkrakennslu eða tilvísanir til sérfræðinga sem ekki tilheyra stoð-/sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins.
 • Vísa málefnum einstakra nemenda til frekari úrlausnar, s.s. lausnateymi, eineltisteymi eða önnur úrræði sem skóli hefur.
 • Vinna og afgreiða tilkynningar og aðrar upplýsingar til barnaverndaryfirvalda í samræmi við skyldur vegna barnalaga og barnaverndarlaga.
 • Vera tengiliður og til samráðs vegna einstakra nemenda við aðila utan skólans, svo sem félagsþjónustu, heilsugæslu, BUGL o.fl.
 • Hafa yfirsýn með og fylgja eftir starfsemi teyma sem ráðið vísar málum til og fara reglulega yfir stöðu mála sem þau annast fyrir nemendaverndarráðið.
 • Vera samráðsaðili við gerð árlegrar forvarnaráætlunar skóla.

Um nemendaverndarráðsfundi: Nemendaverndarráð hefur fastan fundartíma og funda að lágmarki aðra hverja viku.

Nemendarverndarráð skipa:

Hilmar Egill Sveinbjörnsson, skólastjóri

Ingibjörg Ragnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri

Margrét Hreinsdóttir, deildarstjóri stoðþjónustu

Elva Björk Elvarsdóttir, námsráðgjafi

Atli Viðar Bragason, sálfræðingur

Þórný María Heiðarsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur

Lóa Rut Reynisdóttir, kennsluráðgjafi FRÆ

Fulltrúi barnaverndaryfirfalda

 • Vogar
 • Saft
 • Heimili og skóli
 • Barnaheill
 • Mentor
 • Twinning School