15. mars 2019

Staða aðstoðarskólastjóra laus til umsóknar

 

 

Staða aðstoðarskólastjóra laus til umsóknar

 

Staða aðstoðarskólastjóra í Stóru-Vogaskóla er laus til umsóknar.

Stóru-Vogaskóli er 170 barna grunnskóli þar sem skólastarf er í senn metnaðarfullt og faglegt. Einkunnarorð skólans eru virðing, vinátta, velgengni sem endurspeglast í daglegu starfi í skólanum.

 

Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skólastarf í samvinnu við aðra stjórnendur, starfsfólk, foreldra og nemendur. Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og jafnframt deildarstjóri á yngra stigi og ber ábyrgð á og stjórnar daglegu starfi þess. Leitað er að faglegum leiðtoga til að leiða breytingar á skólastarfi í anda kennsluhátta 21. aldar.

 

Helstu markmið og verkefni:

·         Fagleg forysta

·         Vera staðgengill skólastjóra í fjarveru hans

·         Stuðla að framþróun skólastarfsins

·         Halda utan um og skipuleggja forfallakennslu

·         Stundatöflugerð

·         Halda utan um deildarstjórn á yngra stigi skólans

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

·         Leyfisbréf sem grunnskólakennari og kennslureynsla í grunnskóla

·         Farsæl stjórnunar- og kennslureynsla

·         Góðir skipulagshæfileikar og lipurð í samskiptum

·         Reynsla af umsjón með innleiðingu á nýrri aðalnámskrá grunnskóla æskileg

·         Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi og áhugi á skólaþróun

·         Góða þekkingu á Mentor og notkun þess

 

Umsókninni skal fylgja ferilskrá um störf umsækjanda, menntun og stjórnunarreynslu sem og nöfn tveggja umsagnaraðila.

 

Umsækjendur skili umsókn í tölvupósti á netfangið  halfdan@vogar.is fyrir föstudaginn 29. mars 2019. Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar íslenskra sveitarfélaga.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hálfdan Þorsteinsson skólastjóri Stóru-Vogaskóla í síma 440-6250.

 

 

 

  • Vogar
  • Saft
  • Heimili og skóli
  • Barnaheill
  • Mentor
  • Twinning School